Nieuwbouw landelijk gelegen villa PC Hooftweg - Verbouw woning PC Hooftweg - Verbouw woning GEBOUWBEHEER
GEBOUWBEHEER Grote Hagenweg 3 te Laag Zuthem Grote Hagenweg 3 te Laag Zuthem
Verbouwing woning Verbouwing woning Museumlaan 3 te Huizen
Bouwmanagement

Iedereen die gaat (ver)bouwen heeft behoefte aan informatie.

Internet is hierbij een belangrijk hulpmiddel echter, het betreft hier vaak informatie over producten met merknamen en / of algemene informatie.

Het bouwmanagement krijgt te maken met een grote diversiteit aan regelgeving en aanvullende eisen van de overheid.
Daarbij heeft het bouwmanagement nadrukkelijk te maken met de eisen van de opdrachtgever. Bouwmanagement bestaat voor een groot deel uit kennis van de bouw in al haar facetten, regelgeving en het managen van mensen. Om een project goed tot stand te brengen heeft het bouwmanagement veelvuldig contact met opdrachtgever en uitvoerenden. Van de bouwmanager wordt verwacht dat hij net zo gemakkelijk omgaat met de opperman als met de opdrachtgever. Communicatie staat centraal!

Bouwmanagement bestaat uit:

A. Voorbereidingsfase: B. Uitvoeringsfase: De intensiteit van het bouwmanagement is afhankelijk van een aantal factoren.

Bij kleinere bouwprojecten zal het bouwmanagement met name in de uitvoeringsfase beperkt kunnen worden terwijl het bouwmanagement bij de grotere bouwprojecten aanmerkelijk meer vraagt van de bouwmanager.
Bouwmanagement in buitenstedelijke gebieden is aanmerkelijk eenvoudiger dan bouwmanagement in stedelijke gebieden waar vaak extra eisen aan de bereikbaarheid van de bouwlocatie worden gesteld.

Adres gegevens
BOUWRAADGEVER: A.H. van Doesburg
Elgarpad 14, 3906 BJ Veenendaal
Tel.: 0318 56 11 78
Direct contact: info@bouwraadgever.nl
Webdesign & realisatie: Media Solutions