Nieuwbouw landelijk gelegen villa PC Hooftweg - Verbouw woning PC Hooftweg - Verbouw woning GEBOUWBEHEER
GEBOUWBEHEER Grote Hagenweg 3 te Laag Zuthem Grote Hagenweg 3 te Laag Zuthem
Verbouwing woning Verbouwing woning Museumlaan 3 te Huizen
Diensten
Bouwmanagement

 • Adviezen m.b.t. in te schakelen ondernemers
 • Aansturen betrokken partijen

Bouwbegeleiding

 • Zorginstellingen
 • Garagebedrijf
 • opstellen programma van eisen (PvE)
 • opstellen budgetraming
 • aanbesteden
 • bouwbegeleiding
  • het leiden van bouwvergaderingen
  • het vervaardigen van de notulen
  • controleren van tekeningen
  • toetsen planning
  • toetsen meer- en minderwerken
  • financiŽle verslaglegging
  • kwaliteitsbewaking

 • opleveren
 • eindcontrole

Gebouwbeheer
 • Het opstellen van een meerjaren onderhoudsoverzicht
 • Het opstellen van een budgettaire planning
 • Het opstellen van onderhoudscontracten
 • Verstrekken opdrachten voor onderhoud
 • Controle op onderhoudswerkzaamheden
 • Opstellen jaarverslag met bijbehorende rapportage

Adviezen
 • Het vervaardigen van een rapportage aan de hand van een bezoek ter plaatse en de daarbij geconstateerde staat van onderhoud, eventueel aangevuld met een budgetraming voor herstelwerkzaamheden.
  Bekijk een voorbeeld Ľ

Bestekken
 • Het vervaardigen van een bestek of technische omschrijving aan de hand van PvE en tekeningen

Calculaties
 • Het vervaardigen van een aannemersbegroting aan de hand van een bestek of technische omschrijving en tekeningen.

Ontwerp
 • vervaardigen schetsontwerp
 • vervaardigen definitief ontwerp
 • vervaardigen uitvoeringstekeningen
  • afhankelijk van de opdracht wordt dit in samenspraak met een architect uitgevoerd.
Webdesign & realisatie: Media Solutions