Nieuwbouw landelijk gelegen villa PC Hooftweg - Verbouw woning PC Hooftweg - Verbouw woning GEBOUWBEHEER
GEBOUWBEHEER Grote Hagenweg 3 te Laag Zuthem Grote Hagenweg 3 te Laag Zuthem
Verbouwing woning Verbouwing woning Museumlaan 3 te Huizen
Bouwbegeleiding in de zorg

Het bouwen of verbouwen van een zorginstelling is geen sinecure. Er komen tal van zaken op de ondernemer af die gestroomlijnd moeten worden om tot een optimaal resultaat te komen.

Verbouwing

Bij de verbouwing van een zorginstelling moet de huidige zorg doorgang kunnen vinden. Naast alle facetten van de bouw dient terdege rekening te worden gehouden met de logistiek binnen de bestaande zorginstelling. Vergunningen moeten aangepast of opnieuw aangevraagd worden.

Nieuwbouw

Bij nieuwbouw is een goede logistiek vanzelfsprekend. Rekening moet worden gehouden met de omgeving. Hoe ziet de omgeving van de zorginstelling er nu uit en hoe is dat in de toekomst? Moet de logistiek daar nu al op aangepast worden? Ons antwoord is ja! Diverse vergunningen moeten aangevraagd worden. De aanvragen moeten op elkaar aansluiten.

De wetgeving verandert

Voor de bouwbegeleiding is kennis van de wetgeving noodzakelijk. Voortdurend worden wet en regelgeving aangepast aan nieuwe inzichten. Zaak blijft dat de zorginstelling te allen tijde praktisch in gebruik is. Door verschil in interpretaties van de wet en regelgeving ontstaan vaak discussies die op een professionele manier met de overheid gevoerd moeten worden. Dit kan de zorginstelling uiteindelijk veel voordeel opleveren.

Energie

Een zorginstelling gebruikt veel energie. Hoe verhouden zich de kosten van energie tot het treffen van energiezuinige of energieneutrale oplossingen. Het ontwerp bepaalt mede de mogelijkheden!

naar een goede ligging!!
Kosten

Bouwkosten zijn afhankelijk van omvang, ontwerp, keuze materialen en keuze bouwondernemers. Kosten van onderhoud zijn hieraan gerelateerd en dienen voor een goede bedrijfsvoering in acht te worden genomen. U investeert op lange termijn!

Plan van aanpak

Wij ontzorgen u door u te begeleiden door het hele traject. Beter kan het niet! Neem contact met ons op om geheel vrijblijvend kennis te maken.

Webdesign & realisatie: Media Solutions