Nieuwbouw landelijk gelegen villa PC Hooftweg - Verbouw woning PC Hooftweg - Verbouw woning GEBOUWBEHEER
GEBOUWBEHEER Grote Hagenweg 3 te Laag Zuthem Grote Hagenweg 3 te Laag Zuthem
Verbouwing woning Verbouwing woning Museumlaan 3 te Huizen
Bouwvergunning en procedures

Zoals in bijna elke regelgeving, worden bij het opstellen van voorwaarden voor het verlenen van een bouwvergunning uitzonderingen gemaakt. En met name deze uitzonderingen zijn vaak moeilijk vast te stellen omdat zelfs ambtenaren de regelgeving voor bouwen of het verlenen van een bouwvergunning (nog steeds) verschillend interpreteren. Deskundige begeleiding biedt uitkomst!

Aanvragen voor een bouwvergunning worden bij de gemeente ingediend. Het invullen van de formulieren voor het verkrijgen van een bouwvergunning vereist deskundigheid die door BOUWRAADGEVER geleverd wordt.

Bij het verlenen van een bouwvergunning worden vaak nadere eisen door de gemeente gesteld. Zijn deze terecht en waar moet u op letten?

Neem contact op met de bouwraadgever Verlengen aanvraag om bouwvergunning

Alhoewel er wettelijke termijnen zijn vastgesteld kan een gemeente een aanvraag om bouwvergunning om verschillende redenen opschorten. Het is zaak om de bouwvergunningprocedure nauwlettend te volgen. Het opschorten van aanvraag om bouwvergunning heeft veelal vervelende consequenties voor de aanvrager. Onze jarenlange ervaring in overheidsdienst heeft bewezen van toegevoegde waarde te zijn bij het versnellen van het proces die leidt tot het verlenen van de bouwvergunning.

Kortere procedure aanvraag bouwvergunning:

Tot voor kort bestond de mogelijkheid een bouwvergunning te verkrijgen met overschrijding van bestemmingsplanvoorschriften door het volgen van een z.g. art. 19-procedure, tenminste als de gemeente daarmee instemde.
De art. 19-procedure is vervangen door de WABO (Wet Algemene Bepaling Omgevingsrecht). Deze nieuwe regelgeving betekent een verkorting van de bouwvergunningprocedure.

Neem contact op met de bouwraadgever
Adres gegevens
BOUWRAADGEVER: A.H. van Doesburg
Dwarsweg 5, 3959 AC Overberg
M: 06 51 42 08 14
Direct contact: [email protected]
Webdesign & realisatie: Media Solutions