Nieuwbouw landelijk gelegen villa PC Hooftweg - Verbouw woning PC Hooftweg - Verbouw woning GEBOUWBEHEER
GEBOUWBEHEER Grote Hagenweg 3 te Laag Zuthem Grote Hagenweg 3 te Laag Zuthem
Verbouwing woning Verbouwing woning Museumlaan 3 te Huizen
Artsenpraktijk
Door toenemende kosten en kortingen van overheidswege gaan steeds meer huisartsen en tandartsen hun praktijk samenvoegen met collegaís en andere aan de gezondheid gelieerde beroepsuitoefenaren zoals fysiotherapeuten, diŽtisten etc..

In Veghel realiseert BOUWRAADGEVER een artsenpraktijk voor meerdere huisartsen op het perceel De Bunders 156.

Het perceel waar voorheen een fietsenwinkel was gehuisvest wordt geheel ingericht als huisartsenpraktijk compleet met een laboratorium en apothekersvoorziening van Mediq apotheken. De artsenpraktijk voldoet geheel aan de richtlijnen van de LHV.

In totaal zullen 7 spreek- / onderzoekkamers, 1 laboratorium en 1 afhaalbalie voor medicijnen, gecombineerd met de algemene balie voor receptie, gebouwd worden.
Voor de cliŽnten wordt een ruime wachtkamer met kinderhoekje gerealiseerd.

Omdat het een bestaand gebouw betreft waaraan slechts zeer beperkt werkzaamheden uitgevoerd moeten worden door een bouwkundige aannemer heeft BOUWRAADGEVER alle disciplines voor deze artsenpraktijk zelf ingekocht. Hierdoor treedt een aanzienlijke besparing op.

In april 2011 is door BOUWRAADGEVER een eerste budgetraming voor deze artsenpraktijk opgesteld. Aan de hand hiervan zijn de plannen uitgewerkt en bijgesteld. Daarna is het vergunningentraject opgestart. Naast een reguliere bouwvergunning was een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. Het college van B & W heeft hier eind 2012 mee ingestemd. De opdrachtgever heeft na fiattering van de verhuurder en de apotheker aan BOUWRAADGEVER opdracht verstrekt het plan uit te voeren.

In april 2012 zal worden gestart en ongeveer 14 weken daarna wordt de praktijk in gebruik genomen.
Voorgevel bestaande situatie februari 2012
Op het voorterrein worden een toe- /uitrit en parkeerplaatsen gerealiseerd.
Nabij de hoofdentree wordt een opstelplaats voor een ambulance gereserveerd.

De groenvoorziening wordt geheel aangepast.
BOUWRAADGEVER verleent hierbij de volgende diensten:
- directievoering,
- toezicht op de uitvoering,
- kwaliteitbewaking,
- budgetbewaking,
- oplevering.
Het begin is er; de systeemwanden zijn uitgezet, de belangrijke maten zijn gecontroleerd en de stalen profielen van de scheidingswanden zijn gemonteerd.
Ziet u door de bomen het bos nog? Wij wel.
Omdat in de bestaande vloer vloerverwarming aanwezig is mag daarin niet geboord worden; alles wordt gelijmd!
De huisartsenpraktijk wordt voorzien van airconditioning in combinatie met ventilatie. De unit voor het laagbouwgedeelte is geplaatst.
Acht weken na de start heeft Rijksen Speciaal Timmerwerk de balie en de kasten van de backoffice geplaats.
Vier weken na de start zijn de stalen wandprofielen voorzien van gipsplaten.
De scheidingswanden van de spreekkamers dienen qua geluidwerendheid te voldoen aan de eisen van de LHV.
Tussen de kasten van de backoffice is een glasstrook geplaatst zodat de wachtruimte vanuit de backoffice is te overzien.
Na het aanbrengen van gipsplaten worden de contouren van de ruimtes goed zichtbaar.
De scheiding tussen balie en wachtruimte wordt gevormd door glazen panelen waardoor een ruimtelijk effect ontstaat en de geluidoverdracht tussen balie en wachtruimte beperkt blijft.
Het gebouw, opgericht in de 70-er jaren krijgt een fikse opknapbeurt. Gevels worden gereinigd en geÔmpregneerd.
de zeer tevreden opdrachtgevers achter de balie van de receptie.
Webdesign & realisatie: Media Solutions