Nieuwbouw landelijk gelegen villa PC Hooftweg - Verbouw woning PC Hooftweg - Verbouw woning GEBOUWBEHEER
GEBOUWBEHEER Grote Hagenweg 3 te Laag Zuthem Grote Hagenweg 3 te Laag Zuthem
Verbouwing woning Verbouwing woning Museumlaan 3 te Huizen
BIGA-Groep te Zeist
BIGA-Groep is de ondernemende organisatie in midden Nederland die voor vijf gemeente (waaronder gemeente Zeist) de Wet Sociale Werkvoorziening uitvoert.
Doelstelling van deze wet is het begeleiden van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt naar passend werk. Ook biedt Biga Groep trajecten aan andere groepen die moeilijk aan een baan komen. Biga Groep geeft maatschappelijk verantwoord ondernemen een gezicht.

Het gebouw waarin de Biga Groep gehuisvest is, is eigendom van de gemeente Zeist. Bij de huur is overeengekomen dat de Biga Groep voor het beheer van het gebouw en bijbehorend terrein zorg draagt. In 2011 is besloten het z.g. beheer van gebouw en terrein uit handen te geven aan specialisten. In maart 2011 werd aan BOUWRAADGEVER opdracht verstrekt voor het beheren van het complex van de BIGA-GROEP te Zeist.

Het reguliere beheer wordt door BOUWRAADGEVER voor een vaste prijs per jaar aan de hand van een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) uitgevoerd.
Daarnaast kunnen op diverse locaties binnen het gebouw wijzigingen plaatsvinden waarbij BOUWRAADGEVER als adviseur optreedt. Deze werkzaamheden worden hoofdzakelijk door personeel in dienst van de BIGA-Groep begeleid. Bij vragen en of problemen wordt BOUWRAADGEVER ingeschakeld.

De MJOP wordt elk jaar bijgesteld aan de hand van de kostenindex en wijzigingen in de te verwachten situatie / onderhoudstermijn.
Tevens worden ontwikkelingen op het gebied van veiligheid en energiezuinigheid op de voet gevolgd en waar mogelijk geļmplementeerd.


Het complex heeft een bebouwde oppervlakte van ca. 10.000 m2. waarvan ruim 9.000 m2. gebouwd is in 1993 en de het overige deel in 2000. In de MJOP wordt hiermee rekening gehouden.

Recentelijk is het dak (bouwjaar 1993) voorzien van nieuwe dakbedekking in combinatie met aangescherpte (brand)veiligheidseisen (brandcompartimentering en valbeveiliging) die vanwege nieuwe wetten noodzakelijk waren. In plaats van de gebruikelijke verhoging van brandwerende scheidingswanden tot ca. 60cm. boven het platte dak is op voorstel van BOUWRAADGEVER een aanzienlijk voordeliger oplossing door de plaatselijke autoriteiten goedgekeurd en door de dakdekker uitgevoerd. Tevens is van de gelegenheid gebruik gemaakt om twee lichtstraten aan te laten brengen. De werkzaamheden zijn binnen het beschikbare budget afgerond in maart 2012.

Voor 2012 staan voor onderhoud de volgende onderdelen op het programma:
- verwarming
- verlichtingsarmaturen
- wandtegelwerk restaurant
- vloerbedekking kantoor
- systeemplafonds kantoor en restaurant.

Voor bovenstaande onderdelen verleent BOUWRAADGEVER de volgende diensten;
- voeren directie,
- toezicht op uitvoering met kwaliteitbewaking,
- budgetbewaking,
- oplevering.


Hoofdentree mei 2011.
Links het uit 2 etages bestaande kantoor en rechts de bedrijfshallen.
Webdesign & realisatie: Media Solutions