Nieuwbouw landelijk gelegen villa PC Hooftweg - Verbouw woning PC Hooftweg - Verbouw woning GEBOUWBEHEER
GEBOUWBEHEER Grote Hagenweg 3 te Laag Zuthem Grote Hagenweg 3 te Laag Zuthem
Verbouwing woning Verbouwing woning Museumlaan 3 te Huizen
Monumentale projecten
Fort Blauw Kapel maakt onderdeel uit van de Hollandsche waterlinie.
De opdracht aan de architect luidde “vindt mogelijkheden voor herbestemming”.
Door in eerste instantie architect Paulus van Vliet en later Eras architecten is gevolg gegeven aan deze opdracht waarbij Bouwraadgever ingeschakeld is voor de bouwtechnische en kostentechnische haalbaarheid. Aansluitend hierop is aan de hand van ontwerptekeningen door Bouwraadgever een bestek geschreven. Opdrachtgever, de gemeente Utrecht, heeft het plan vervolgens in de uitvoering begeleid.

Om het fort een andere gebruiksfunctie te kunnen geven was een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk.
Toegang in oude staat.
Een indruk van de staat waarin wij het inpandige van het fort bij aanvang van onze werkzaamheden aantroffen. Door houtrot aangetaste luiken en kozijnen en vloertegels en een systeemplafond die in het geheel niet passen bij een dergelijk bouwwerk.
Het Fort na uitvoering van de werkzaamheden.
De door Bouwraadgever geadviseerde werkzaamheden aan het metselwerk zijn nog niet uitgevoerd.
Webdesign & realisatie: Media Solutions