Nieuwbouw landelijk gelegen villa PC Hooftweg - Verbouw woning PC Hooftweg - Verbouw woning GEBOUWBEHEER
GEBOUWBEHEER Grote Hagenweg 3 te Laag Zuthem Grote Hagenweg 3 te Laag Zuthem
Verbouwing woning Verbouwing woning Museumlaan 3 te Huizen
Projecten architectenburo verlaan & bouwstra
In samenwerking met architect Verlaan is Bouwraadgever bij een grote diversiteit aan projecten betrokken geweest als adviseur en kostendeskundige. Eén van de eerste projecten betrof het landgoed Alerdick II te Laag Zuthem. Hier is een monumentale boerderij gerenoveerd. Kort daarop zijn alle op het landgoed aanwezige opstallen 5-jaarlijks geïnspecteerd. Het behoud van de opstallen en in het bijzonder de monumentale aspecten zijn daarbij als leidraad gehanteerd. Het landgoed is tevens geadviseerd met betrekking tot door bewoners/gebruikers gewenste aanpassingen.
De in desolate toestand verkerende woningen aan de Vissersstraat te Huizen. Een ander zeer opmerkelijk project is de renovatie van de rijenhuizen aan de Vissersstraat te Huizen.
De woningen voldeden op geen enkele wijze meer aan de eisen die voor tot bewoning bestemde gebouwen van kracht zijn. Enkele waren zelfs niet waterdicht! Voor dit project is een volledig bouwkundig onderzoek verricht en zijn in samenspraak met de architect voorstellen gedaan voor de renovatie.
Aan de hand van tekeningen is door Bouwraadgever een bestek geschreven. Om kostentechnische redenen, budgetten moesten naar boven worden bijgesteld, is de uitvoering door de opdrachtgevers zelf ter hand genomen. Voor één van de eigenaren heeft Bouwraadgever de oplevering verzorgd.
Een authentieke huisnummerschildje. Deze vorm en uitstraling moeten de nieuw te plaatsen schildjes natuurlijk ook krijgen.
Webdesign & realisatie: Media Solutions